Nije sve tako lako kako se čini

Suočeni s mnogim poteškočama uspješno smo poćeli prihvačati i udomljavati napuštene životinje a najviše problema rade nam vlasnici koji žele svoje životinje trajno smjestiti u naš azil.

Naši sugrađani teško prihvačaju procedure koje je potrebno provesti prije preuzimanja životinje u azil. Naime prilikom pronalaska napuštene životinje potrebno je kontaktirati komunalno redarstvo s mjesta kojeg je životinja pronađena kako bi se odobrio smještaj životnje u azil. U azil je moguće smjestiti i vlasničkog psa no uz jednokratnu naknadu vlasnika.

Obaveze jedinica lokalnih ili regionalnih samouprava (opčina) prema zakonu o zaštiti životinja N.N. 135/06 određuje se ukoliko nije osnovano sklonište za životinje njegovo osnivanje i rad financira jedna ili više jedinica lokalne ili područne samouprave (opčine). U slučaju da je fizička ili pravna osoba već osnovala sklonište lokalne jedinice svoju obavezu zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja propisanu zakonom mogu osigurati kroz suradnju sa skloništem na način da financiraju njihov rad. A u slučaju potrebe i izgradnju te uređenje skloništa.

Člankom 57. zakona o zaštiti životinja određene su obaveze skloništa za životinje pa ista moraju

  1. primiti prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama
  2. organizirati samostalno ili u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave skupljanje i prevoženje napuštenih i izglubljenih životinja do skloništa
  3. osigurati smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
  4. osigurati smještaj životinja u slučaju privremenih oduzimanja životinje koja se nalazi u stanju na temelju kojem se može zaključiti da trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njenog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonivom boli
  5. osigurati veterinarsko-zdrastvenu zaštitu životinja
  6. tražiti vlasnike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti
  7. voditi evidencije o pronađenim životinjama i njihovom zbrinjavanju
  8. provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija i surađivati s jedinicama lokalne ili područne samouprave
  9. životinje nakon njihovog pronalaska držati u skloništu najmanje 60 dana ili ako ih se ne može udomiti smije ih se usmrtiti određen ovim zakonom NAŠE SKLONIŠTE JE NO-KILL ORIJENTACIJE
  10. osnovati informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje te podatke dati na uvid javnosti, ostalim skloništima za napuštene i izgubljene životinje te ostalim nadležnim tijelima

Člankom 56. stavkom 5. zakonom o zaštiti životinja određeno je da poslove sakupljanja životinja financiraju jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na navedene odredbe zakona o zaštiti životinja u svrhu zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja što je ujedno jedan o pokazatelja civilizacijske razine društva a osobite turistički orijentirane zemlje kao što je to Hrvatska a posebno Split i Dalmacija gdje se nalazi naše sklonište. Potrebno je razvijati mehanizme brige za napuštene životinje, razvijati svijest javnosti a osobito mladih o potrebi zaštite životinja određeno člankom 58. zakona o zaštiti životinja. Visoka razina svijesti o potrebi zbrinjavanja životinja uključuje i odgovornost posjednika životinje kako u osiguravanju uvjeta držanja životinja tako i u kontroli njihova razmnožavanja.

Molimo naše sugrađane da uvažavaju i prihvate neophodnu potrebnu proceduru za smještanje životinja u azil