Kako smo započeli?

Sklonište za napuštene životinje NO-KILL Kaštel Sučurac nastalo je na inicijativu zaklade za zaštitu životinja koja je osnovana 2012. godine s osnovnim ciljem osnivanja skloništa

Zaklada je osnovana 2012. godine u Splitu s ciljem pružanje skrbi napuštenim životinja te prikupljanje novčane potpore u cilju sljedećih aktivnosti

– izgradnja i održavanje skloništa za napuštene pse, mačke i ostale kučne ljubimce

– unaprijeđenje suživota ljudi i životinja u gradskim sredinama na način da odnos ljudi prema životinjama bude bolji, humaniji i prilagođeniji standardima današnjeg življenja.

Zakladi mogu pristupiti kao njeni članovi svi građani ili podupiratelji koji to žele.