Još samo malo…

Osnovano je stučno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta kojima mora udovoljiti sklonište za napuštene životinje na lokaciji k.č. Žuvanče 4251, 21212 Kaštel Sućurac, Animalis Centruma j.d.o.o. Kukuljevićeva 1, Split.

Stručno povjerenstvo je ustvrdilo nakon višekratnih intezivnih pregleda i izdalo rješenje o udovoljavanju uvjetima koji su propisani pravilima za rad skloništa.